Ngữ Pháp Tiếng Pali – HT Minh Châu Dịch

50,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Ngữ Pháp tiếng Pali

Tác giả: A.P. Buddhadatta

Dịch giả : HT.Minh Châu

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Bìa mềm

Danh mục: Tag: ,