Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch

52,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Nhị Khóa Hiệp Giải

Dịch giả : HT.Khánh Anh

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 527

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM

Năm xuất bản : 1991

Bìa mềm

cần 127 bộ