Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực

10,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực

Dịch giả: HT.Duy Lực

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 173

Bìa mềm