Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa

97,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh
Tác giả : HT.Tuyên Hóa