Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch

25,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Dịch Giả : HT.Hành Trụ
Nhà xuất bản : Tôn Giáo – 2006
Bìa mềm

 

Danh mục: Tag: