Tham Thiền Phổ Thuyết – HT Duy Lực Dịch

24,500 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Tham Thiền Phổ Thuyết

Tác giả: Lai Quả Thiền Sư

Dịch giả: HT.Duy Lực

Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ

Xuất Bản 1992

Bìa mềm

 

 

 

cần 90 bộ