Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ

10,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Tranh Chăn Trâu Giảng Giải
Tác giả : HT.Thanh Từ
Ngôn ngữ : Hán – Việt – Hoa
Số trang : 137
Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
Năm xuất bản : 1998
Bìa mềm