Người Đồng Tính Rất Cần Quy Y Tam Bảo

Người đồng tính đều có khả năng quy hướng Tam bảo, thọ trì năm giới để tu học,… như các Phật tử khác.

HỎI: Tôi là một người đồng tính nam. Tôi và người yêu đều có bằng đại học và công việc ổn định. Là những người có duyên tiếp xúc với Phật pháp từ khi còn nhỏ, chúng tôi luôn lấy những lời Phật và quý thầy giảng dạy làm hành trang cuộc sống.

Tuy nhiên, những điều đó lại khiến cho tôi thêm buồn, chỉ bởi vì chúng tôi là người đồng tính, một thể loại đáng khinh của xã hội. Khi nhìn thấy những người khác được quy y, có pháp danh, chính thức trở thành Phật tử, chúng tôi vô cùng ao ước nhưng đó lại là điều không thể.

Thực lòng chúng tôi không dám quy y, bởi vì giới thứ 3 là Không tà dâm, chúng tôi rất ngại điều này, không biết phải làm sao. Bởi những người đồng tính thường bị xem là tệ nạn xã hội, suy đồi đạo đức, phản văn hóa, tình dục lung tung, lang chạ bậy bạ. Nhưng tôi và anh ấy không hề như vậy, chúng tôi có tình yêu đẹp, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau.

Chúng tôi đã sống chung và nguyện sắt son chung thủy, không hề có bất kỳ sự quan hệ ngoài luồng nào và luôn cảm thấy tự hào về điều đó.

Hiện tại thì Mỹ và một số những nước châu Âu khác, luật pháp đã cho phép hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì chưa và xã hội cũng chưa chấp nhận nên chúng tôi cũng giấu, không dám đối diện với ba mẹ và gia đình. Theo hiểu biết của tôi thì quan hệ đồng tính của chúng tôi được xem tương đương với sự tà dâm.

Tôi có một nhóm bạn rất thân, họ bảo rằng những người đồng tính theo Phật, đi chùa, tụng kinh thì được nhưng quy y thì không, mặc dù họ rất muốn nương tựa Tam bảo.

Mong quý Báo cho chúng tôi một lời khuyên chân thành, trong trường hợp không được phép quy y thì chỉ cho tôi cách sống để trở thành người tốt.

(LÊ HUY, leehoahoc@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Lê Huy thân mến!

Bạn “có duyên tiếp xúc với Phật pháp từ khi còn nhỏ” nhưng rất tiếc bạn lại không hiểu đúng về pháp quy y. Quy y là tự giác, tự nguyện quay về và nương tựa Phật-Pháp-Tăng để tự hoàn thiện mình. Mọi người đều quy y được, không phân biệt giới tính, màu da, sắc tộc, thành phần xã hội v.v… Ngay đây, dễ dàng nhận thấy quan niệm của nhóm bạn thân “những người đồng tính theo Phật, đi chùa, tụng kinh thì được nhưng quy y thì không” là hoàn toàn sai lạc với giáo lý nhà Phật.

Quy y và giữ 5 giới dẫu có liên quan mật thiết nhưng lại là hai vấn đề khác nhau. Quy y là nguyện quay về, nương tựa Tam bảo. Ai đối trước Tam bảo ba lần phát nguyện “Nay con nguyện quay về nương tựa Phật. Nay con nguyện quay về nương tựa Pháp. Nay con nguyện quay về nương tựa Tăng” thì chính thức trở thành Phật tử.

Sau khi quy y, trở thành Phật tử rồi, bạn được khuyến khích phát nguyện giữ giới để hoàn thiện nhân cách. Bạn có thể phát tâm thọ cả 5 giới, nhưng nếu chưa kham nổi thì thọ 4 giới, hay 3 giới…, thậm chí người Phật tử sơ cơ có thể chỉ thọ 1 giới hoặc không thọ giới nào cả.

Trong trường hợp không thọ hết 5 giới, sau một thời gian tu học, tìm hiểu giáo pháp, người Phật tử tiếp tục thọ các giới chưa thọ bằng cách tham dự một lễ quy y khác, đến phần truyền giới thì phát nguyện vâng giữ, thọ trì.

Riêng đối với giới thứ 3, bạn đã chưa đúng khi nhận thức rằng “quan hệ đồng tính của chúng tôi được xem tương đương với sự tà dâm”. Cốt tủy của giới Không tà dâm là tuyệt đối chung thủy với người bạn đời của mình. Đành rằng, lời Phật dạy về sự chung thủy là đề cập đến số đông có quan hệ dị tính, nhưng chúng ta cũng không tìm thấy Ngài phê phán hay lên án các mối quan hệ đồng tính hoặc chuyển giới là vi phạm đạo đức.

Và như vậy, người đồng tính hoàn toàn có thể quy y Tam bảo để trở thành Phật tử. Trong việc thọ trì 5 giới, đối với các bạn quan trọng nhất là giới thứ 3, các bạn “đã sống chung và nguyện sắt son chung thủy, không hề có bất kỳ sự quan hệ ngoài luồng nào”, thiết nghĩ các bạn cũng thực hiện được phần cốt yếu của giới này.

Vậy có thể khẳng định rằng, những người đồng tính đều có khả năng quy hướng Tam bảo, thọ trì năm giới để tu học, chuyển hóa tự thân, hộ trì Phật pháp… như các Phật tử khác.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn