Vững Tin Vào Tam Bảo

Người Phật tử cần học tập giáo lý, nêu cao chánh kiến để tu tập và hành đạo đúng như Chánh pháp.

HỎI: Tôi la Phât tư tai gia, hiện có tham gia một diễn đàn trao đổi học tập Phật pháp với rất đông các thanh viên trong và ngoai nươc. Trên diễn đàn, co một vân đê mà khá nhiều người tin theo, đó la tin vào những thây pháp (chuyên trị tà ma), tin vào phán quyết của đông bóng. Điều đáng nói là một sô thanh viên cho đó  Chánh pháp, chin không lam hai ai la được. Tôi nghĩ rằng tin như thế là không đúng với Chánh pháp nhưng không đủ lý luận để trao đổi với họ. Mong quý Báo sẻ chia về vấn đề này.

(TUẤN KHANG, tuankhang8484@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Tuấn Khang thân mến!

Những ai chân chính tu học theo Chánh pháp thì quyết không theo công việc chuyên trị tà ma của thầy pháptuyệt không tin vào phán quyết của đồng bóng (hay ma qu và thần linh nói chung).

Thông thường, thầy pháp dùng chú thuật và pháp thuật để trấn áp ma qu nên gây ra oán kết, thù hận chập chùng. Vì có nhiều cừu oán với ma qu nên khi về già hoặc gặp lúc thất thế, các thầy pháp thường bị ma qu trả thù, thậm chí có thể mất mạng.

Một số ít người tu Phậtnhân duyên can thiệp vào chuyện ma qu nhưng cách làm của họ không phải trấn áp, diệt trừ như các thầy pháp mà chủ yếu là cầu nguyện Tam bảo gia hộ rồi rải tâm từ bi thuyết pháp khai thị cho ma qu hiểu rõ đường mê, nẻo chánh để thức tỉnh và phát tâm tu hành mà siêu thoát.

Đối với hiện tượng đồng bóng cũng vậy, người đệ tử Phật chỉ tin và thực hành theo lời Phật dạy mà thôi. Căn bản nhất mà người Phật tử nào cũng biết là “quy y Phật thì không quy y trời thần qu vật”. Nếu nghĩ rằng, cứ tin theo phán quyết của đồng bóng, miễn không làm hại ai là được, chứng tỏ những người này có niềm tin Tam bảo mà chưa sâu, và nhất là chưa mấy am tường về Phật pháp.

Hiện nay, có rất nhiều tín ngưỡng và pháp hành của ngoại giáo len lỏi vào Phật giáo vì nhiều lý do khác nhau đã tạo nên hiện tượng “tầm gửi bám trên cây bồ-đề”. Vì vậy, người Phật tử cần học tập giáo lý, nêu cao chánh kiến để tu tập và hành đạo đúng như Chánh pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn