Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 09/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 31 – BC/2019

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa IX – X (Khóa VIII đã tốt nghiệp hè 2019 và Khóa Cao Học mới nhập học tháng 10/2019)

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 01/07/2019

Ngày Cúng: 18/09/2019 (Lần 10)

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 1
2 Kinh Hoa Nghiêm (Bộ 4 Tập) – HT Trí Tịnh Dịch 10
3 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 10
4 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 37
5 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh dịch 1
6 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 1
7 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1

         

        2) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Tăng Ni sinh tại Trường Trung Cấp Phật Học Gia Lai ( Chùa Bửu Long)

         Địa điểm: Lớp Trung Cấp Phật Học: Khóa III (Nhập Học tháng 9/2019)

         Trường TCPH Gia Lai – Chùa Bửu Long

         Hẻm 526/13 Hùng Vương – Tổ 2 – P.Phù Đổng – Tp.Pleiku – Gia Lai

         Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Huệ Thoại

         Ngày Thỉnh: 02/09/2019

         Ngày Cúng: 04/09/2019

        Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Kinh Hoa Nghiêm (Bộ 4 Tập) – HT Trí Tịnh Dịch 1
2 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
3 Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm 45
3Cúng dường  Kinh-Sách cho Thiền Viện Long Tượng – Đức Trọng – Lâm Đồng

          Địa ChỉThôn Phú Bình – Xã Phú Hội – Huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng

          Người thỉnh: SC Thích Nữ Vạn Ngọc       

          Ngày Thỉnh: 17/09/2019

         Ngày Cúng: 30/09/2019

         Chi tiết

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận – TK Thích Viên Trí 1
2 Chuỗi Ngọc Trai – Hương Vân Dịch 1
3 Đức Phật Đã Dạy Những Gì – NS Trí Hải Dịch 1
4 Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào – HT Trung Hậu 1
5 Đức PhậtPhật Pháp – HT Narada – Phạm Kim Khánh dịch 1
6 Khảo Cứu về Văn Học Pali – Tâm Minh 1
7 Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu Dịch 1
8 Lịch Sử Triết Học Ấn Độ – HT Mãn Giác 1
9 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm 1
10 Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pali – HT Chơn Thiện 1
11 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 1
12 Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi – HT Minh Châu 1
13 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 1
14 Vô NgãNiết Bàn – HT Thiện Siêu 1
4) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Hội Phước – Đồng Nai
Địa điểm: Ấp Tân Triều – Xã Tân Bình – Vĩnh Cửu – Đồng Nai
Người Thỉnh: ĐĐ Thích Thiện Thông
Ngày Thỉnh: 07/09/2019
Ngày Cúng: 23/09/2019
Chi tiết:
STT Tên Kinh/Sách SL
1 Nghi Thức Cầu An – Cầu Siêu – Sám Hối – Cúng Ngọ 200

 

5) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/07/2019 – 30/09/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
2 Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch 1
3 Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch 1
4 Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa 1
5 Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
6 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 1
7 Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 2
8 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa 1
9 Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 2
10 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa 1
11 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 1
12 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 1
13 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 1
14 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 1
15 Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch 1
16 Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa 1
17 Nam Tuyền Ngữ Lục – Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch 1
18 Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm 1
19 Thiền Sư Việt Nam – HT Thanh Từ 1
20 Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu 1

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 10 năm 2019

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên