Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách Tháng 10/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 12 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10/2015

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh Sách cúng dường cho chùa Nghĩa Hòa ( Nha Trang – Khánh Hòa )

– Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách theo kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015.

Nhờ sự trợ duyên của BQT Website http://www.vangsanhcuclac.vn/.BQT đã tổ chức đợt Cúng Kinh  27/10/2015.

Địa Chỉ: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng – X.Vĩnh Hiệp – TP.Nha Trang – Khánh Hòa.

Chứng Minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL yêu cầu
1 An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ (Tập 3) 50
2 Cẩm Nang Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 50
3 Cẩm Nang Tu Đạo – HT Quảng Khâm 50
4 Chuyển Họa Thành Phúc – Nguyễn Minh Tiến Dịch 50
5 Công Đức Phóng Sanh – Ps Viên Nhân – Nguyễn Minh Tiến Dịch 50
6 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Nghiêm Dịch (Bộ 24 Tập ) 1
7 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
8 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 50
9 Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng – Ps Đạo Chứng 50
10 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 2

2) Ấn Tống Kinh Sách cúng dường cho Tịnh Thất Viên Âm ( Vạn Ninh – Khánh Hòa )

Địa chỉ: Thôn Phú Hội – Xã Vạn Thắng – Huyện Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì – NS.Thích Nữ Viên Pháp

Ngày thỉnh: 24/09/2015

Ngày cúng:  27/10/2015

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 30
2 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 1
3 Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn Dịch 1

2) Ấn Tống Kinh Sách cúng dường cho Chùa Quảng Long ( Vạn Ninh – Khánh Hòa )

Địa chỉ: Xã Vạn Thắng –  Quảng Hội 1 – H.Vạn Ninh – Tỉnh Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì – NS.Thích Nữ Hạnh Quang

Ngày thỉnh: 24/09/2015

Ngày cúng:  27/10/2015

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn Dịch 25

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 03 tháng 11 năm 2015

        T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên

( đã )