Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 23 – BC/2017
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa, sự trợ duyên của Ban Quản Trị Website : www.nhasachthanhduy.com…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Đinh Dậu 2017.

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Ngày cúng:  05/09/2017

Chi tiết: 

STT Tên Kinh-Sách SL
01 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 20
02 Kinh Diệt Tội Trường Thọ – TK Thích Thiện Thông Dịch 300
03 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 5
04 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 1
05 Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 30
06 Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch 50
07 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 100
08 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 20
09 Kinh Lời Vàng – HT Trí Nghiêm Dịch 20
10 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 50
11 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
12 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 30
13 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 30
14 Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch 300
15 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch 20
16 Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư 50

 

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường CLB Thành Niên Phật Tử Từ Bi Tâm

Nơi thỉnh: CLB Thành Niên Phật Tử Từ Bi Tâm – Hà Nội

Người thỉnh: Sư cô Thích Nữ Trừng Liên

Ngày Cúng Kinh-Sách: 12/07/2017

Chi tiết:

STT

Tên Kinh-Sách

SL
1 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 50

 

3) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường TK Thích Minh Hải

Nơi thỉnh: Thiền Viện Sơn Thắng – Thanh Mỹ 1, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long

Người thỉnh: TK Thích Minh Hải

Ngày Cúng Kinh-Sách: 17/08/2017

Chi tiết: 

STT Tên Kinh-Sách SL
1 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 20

 Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 18 tháng 09 năm 2017

        TM Ban Quản Trị

Nam Thiên

(đã )