Chữ Hiếu Trong Đạo Phật – HT Thiện Siêu

12,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Chữ Hiếu Trong Đạo Phật

Tác giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 254

Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM

Năm xuất bản : 2013

Bìa mềm