Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc – ĐS Ấn Thuận – TT Thích Hạnh Bình Dịch

135,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Lịch Sử Thiền Tông Trung Quốc

Tác giả: HT Ấn Thuận

Dịch giả: TT.Thích Hạnh Bình

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

Năm xuất bản :2016

Bìa mềm