Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch

4,000,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Phật Quang Đại Từ Điển

Tác Giả : Phật Quang Sơn – Đài Loan

Dịch giả: HT.Quảng Độ

Bìa cứng – Bộ 8 tập

cần 13 bộ