Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Gs Nguyễn Lang

650,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

Tác giả: Nguyễn Lang

Văn Học – Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Bìa mềm

 

 

cần 7 bộ