Luyện Thánh Thai

HỎIGia đình tôi theo Phật đã hơn mười năm nay. Trước đây, gia đình tôi rất ấm cúng, vui vẻ nhưng gần đây chồng tôi theo sự hướng dẫn của một số người và chuyển sang tu tập theo đạo khác. Tôi không mấy am tường, chỉ nghe loáng thoáng rằng “Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử nhờ luyện pháp này mà đắc đạo. Nhờ khai mở các luân xa, hút khí âm dương của vũ trụ phối hợp với tinh khí trong người mà luyện thành Thánh thai, Kim thân”. Hiện chồng tôi rất say mê tu luyện, xa lánh cả chuyện tình cảm vợ chồng… Ngoài ra, anh ấy còn chê tôi tu hành niệm Phậtkhông giải thoát, tụng kinh và lạy Phậtkhông có lợi ích. 
Hiện tôi rất đau khổkhông biết pháp tu mở luân xa, luyện Thánh thai như thế thuộc lối tu nào, kết quả ra sao và có giải thoát không? Xin quý Báo cho biết tôi phải làm gì khi chồng tôi đã gạt bỏ tình cảm vợ chồng qua một bên để chuyên tâm luyện đạo? (HOA MINH, Bình Long, Bình Phước)

ĐÁP:  Bạn Hoa Minh thân mến!
Chuyện gia đình bạn đã quy y Tam bảo hơn mười năm rồi mà nay người chồng chuyển sang tu luyện theo phương thức của một đạo giáo khác, gây xáo trộn và hoang mang cho vợ con thì thật đáng buồn. Dù rằng Phật giáo hoàn toàn tôn trọng tín ngưỡng cá nhân và không hề ép buộc theo đạo hay đe dọa sẽ bị trừng phạt nếu như tín đồ bỏ đạo nhưng điều đó cho thấy, chồng bạn sau khi quy Phật không tiếp tục học tậpnghiên cứu giáo pháp để giữ vững niềm tin của mình. Theo như thư bạn trình bày, dù vắn tắt nhưng có thể cho biết chồng bạn đang tu luyện theo một phương pháp ngoài giáo điển Phật giáo (có thểtu Thiền thai tức hoặc tu luyện theo phương thức của Cao Đài giáo).
Theo Cao Đài tự điển, soạn giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng: “Phép luyện Khí (âm) hiệp Thần (dương) gọi là Âm dương tương hiệp. Luyện cho Tinh Khí Thần hiệp nhứt thì tạo được chơn thần huyền diệu, đắc đạo tại thế. Cái chơn thần huyền diệu này được các nhà luyện đạo gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như: Thánh thai, Anh nhi, Kim thân… Vậy Thánh thai là chỉ cái chơn thần huyền diệu của người đắc đạo. Khi luyện đạo như vậy là luyện cho Tinh hóa Khí, tức là nghịch chuyển, mới tạo thành Thánh thai. Người không luyện đạo thì tự nhiên Khí hóa thành Tinh, tức là thuận chuyển, mà thuận chuyển thì Tinh đi xuống, lọt ra ngoài theo đường sinh dục, kết hợp với noãn châu của người nữ, tạo thành Phàm thai”.
Như vậy, nhằm luyện cho Tinh hóa Khí để trưởng dưỡng Thánh thai là nguyên nhân chủ yếu của việc chồng bạn đã chủ động “xa lánh chuyện tình cảm vợ chồng”. Ở đây, chỉ xét riêng về phương diện hạnh phúc gia đình, nếu tu luyện theo bất cứ phương pháp nào mà không đưa đến an vui và hạnh phúc cho gia đình thì cần phải cân nhắc và xem xét lại. Bởi khi nhân duyên chưa hội đủ để sống đời ẩn sĩ, thoát tục thì phải làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha đối với gia đình. Trong sự tu luyện theo các tôn giáo nói chung, nỗ lực là điều tốt song đối với hàng tại gia thì không thể thiếu trách nhiệm với gia đình, phải song hành tốt đời và đẹp đạo. Đức Cao Đài cũng đã từng dạy cho tín đồ “Miễn hành giả đừng dục vọng mong thành Tiên Phật, ham luyện đạo mà khinh thường việc làm công quả, trợ  nghèo giúp khổ cho đồng bào, không lo tu tâm luyện tánh thì việc đắc đạo khó thành. Hành giả phải hành đủ tam công tức là công quả, công trình và công phu thì kết quả mới viên mãn” (Thánh ngôn hiệp tuyển).
Mặt khác, người Phật tử luôn tôn trọng tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo của người khác nhưng đồng thời giữ vững niềm tin của mình. Niệm Phật, tụng kinh và lạy Phật là một trong những pháp môn tu căn bản của Phật giáo. Nhờ niệm Phật, tụng kinh và lạy Phật mà chuyển hóa được ba nghiệp, thanh tịnh thân tâm. Công phu của Phật môn không chú trọng đến “luyện đạo”, mọi sinh hoạt đều bình thường “đói ăn, mệt ngủ”, chỉ nương theo pháp môn để trở về với cái Tâm bình thường mà thôi vì bình thường tâm là đạo vậy. Do đó, với một người hiểu biết nông cạn, hạn hẹp về Phật giáo rồi vội vàng chỉ trích hoặc chê bai cũng là điều thường gặp. Nhất là một khi tin tưởng vào một giáo thuyết nào đó và mù quáng cho rằng giáo thuyết ấy là cao tột, bậc nhất thì sự chỉ trích hoặc chê bai lại càng gay gắt hơn. Người Phật tử không hành xử như vậy, đối với họ, chân lý chỉ có một, để thực hiện chân lý có nhiều con đường và ai đi trên con đường nào thì tùy nhân duyên của mỗi người.
Về kết quả của sự tu luyện Thánh thai hay các pháp tu khác nói chung thì giáo thuyết nào cũng khẳng định rằng tu theo giáo thuyết ấy sẽ đắc đạo, giải thoát. Tuy vậy, thực chất của sự đắc đạo hay giải thoát ấy còn tùy theo quan điểm của mỗi giáo thuyết mà có sự khác biệt. Đơn cử như các tôn giáo thờ những vị trời (Thiên chủ, Phạm thiên…) thì được sanh về nước trời và hưởng phước nơi thiên quốc là đạt đạo, hay như luyện đạo thành tựu Thánh thai, Kim thân thì đắc đạo, hoặc theo Phật giáo tu tập đến khi minh tâm kiến tánh, phiền não hết sạch, thoát ly sanh tử tam giới là đắc đạo v.v…
Đối với vấn đề chồng của bạn đang luyện Thánh thai và “xa lánh chuyện tình cảm vợ chồng” dù như đã phân tích là chưa tròn bổn phận và trách nhiệm… nhưng thiết nghĩ bạn nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Chuyện chồng vợ xét cho cùng cũng là nhân duyên, đã là nhân duyên thì có thể chuyển hóa được. Thánh thai luyện thành hay không, vấn đề còn ở tương lai. Nhưng tương lai là hư vọng, vì thế cần chú trọng đến hiện tại mà hiện tại thì anh ấy vẫn là phàm phu, vậy bạn hãy “an trú trong hiện tại” để chuyển hóa và tìm lại hạnh phúc cho mình và cả gia đình.

 Nguồn: giacngo.vn