Một Lòng Niệm Phật

HỎI: Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng với Chánh pháp chưa? 

Trong lúc niệm Phật có khi tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ niệm như con vẹt vậy hoặc lâu lâu trong tâm lại có một số ý nghĩ xen tạp. Nếu tôi chỉ niệm Phậtkhông đọc kinh thì có sao không? Hiện giờ vợ chồng tôi tu niệm Phật, còn ba mẹ tôi tu theo mẫu Diêu Trì và có một số bất đồng quan điểm trong tu học, nhưng sao tôi rất ít thấy kinh sách hay báo chí Phật giáo nói về vị Mẫu này? 

(BẮC SƠN, bacson304@gmail.com

ĐÁP:

Bạn Bắc Sơn thân mến!

Hành giả tu tập theo pháp môn Tịnh độ với chánh hạnh là niệm hồng danh Phật nên cần phải thường xuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Tuy nhiên, vì mỗi người có một hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau nên tùy duyên mà vận dụng tu niệm sao cho phù hợp. Tốt nhất là thiết lập một hoặc hai thời niệm Phật cố định trong ngày. Ngoài ra, những lúc nào có thể trì niệm được thì nên tận dụng thời gian quý báu ấy để trì niệm. Trong lúc lái xe, vẫn có thể vừa lái xe vừa niệm Phật hay nghe niệm Phật.

Trong quá trình tu niệm hồng danh Phật, hành giả luôn có những trải nghiệm với các trạng thái khác nhau. Tâm mình trống rỗng hay dấy khởi vọng tưởng, tạp niệm trong lúc niệm Phật đều là chuyện bình thường. Không nên quá chú tâm về nó mà chỉ rõ biết trạng thái tâm ấy, rồi đưa tâm trở về an trú, giữ vững chánh niệm vào danh hiệu Phật.

hoàn cảnh riêng nên bạn có thể chỉ tu tập niệm danh hiệu Phậtkhông tụng kinh. Tuy nhiên, những lúc thu xếp được thời gian, bạn cần trì tụng các bộ kinh căn bản của tông Tịnh độ như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ…. Và nhất là mỗi tháng vào những ngày 14 (15) và 30 (mùng Một) âm lịch, bạn nên đến chùa tham dự các khóa lễ sám hối, cầu an và kết duyên cùng đại chúng để làm các Phật sự trong khả năngthể sẽ trợ duyên cho việc tu tập tốt hơn.

Về mẫu Diêu Trì không phải là danh hiệu của chư Phật hay Bồ tát nào của Phật giáo nên các sách báo Phật giáo không nói đến.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn