Pháp Thức Quy Y

HỎI: Tôi có ý định quy y Tam bảo nhưng cảm thấy lo lắng vì sợ phạm sai lầm. Quy y rồi mà lỡ phạm một trong năm giới thì tội sẽ nặng hơn. Sau khi quy y, ngoài việc giữ gìn năm giới, người Phật tử có cần phải ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật như các thầy ở chùa hay không?  

Và có bị bắt buộc phải đi đến chùa thường xuyên hay không? Hay chỉ giữ gìn năm giới là đủ? Tôi thấy quý thầy và một số Phật tử trước khi ăn cơm đều bưng chén cơm đưa lên ngang trán, miệng niệm lẩm nhẩm đọc kinh gì trước khi ăn. Có thể cho tôi biết để thực hành theo không?  

(HUỲNH KIM RI, huynhkimri@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Huỳnh Kim Ri thân mến!

Bạn cân nhắc và suy nghĩ chín chắn trước khi phát nguyện quy y là cần thiết. Quy y Tam bảonguyện trọng đời quay về nương tựa vào ba ngôi báu Phật bảo (Phật Thích Ca, chư Phật và Bồ tát), Pháp bảo (kinh điển, lời Phật dạy) và Tăng bảo (chư Tăng, những đệ tử xuất gia của Phật).

Cần chú ý là quy y Tam bảothọ trì năm giới là hai vấn đề khác biệt nhau. Sau khi quy y, bạn được khuyến khích thọ nhận năm giới cấm để thực hành. Tùy hoàn cảnh mỗi người mà thọ nhận một, hai, ba, bốn hoặc đầy đủ cả năm giới. Không bắt buộc thọ hết cả năm giới. Về sau, khi nhận thấy có thể giữ được cả năm giới thì chờ một dịp quy y khác, bạn đến tham dự và phát nguyện thọ trì hết những giới còn lại.

Ăn chay và đi chùa lễ Phật cũng vậy. Sau khi quy y, các Phật tử được khuyến khích phát tâm ăn chay và đi chùa lễ Phật, tụng kinh, bái sám mỗi tháng ít nhất là hai ngày, 14 và 30 hay 15 và mùng 1 (âm lịch), nếu nhiều hơn nữa thì càng tốt.

Trước khi ăn, người xuất gia bưng bát cơm đưa lên ngang trán, quán tưởng năm điều: “Một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. Hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. Ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn là chủ yếu. Bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. Năm, vì thành đạo nghiệp mà ứng thọ thực phẩm này (Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, HT.Trí Quang dịch).

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn