Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch

98,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Bộ Mật Tông
Dịch giả : HT. Viên Đức
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 475
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Năm xuất bản : 1995
Bìa cứng