Bộ Phái Phật Giáo Và A Tỳ Đạt Ma – TT Thích Hạnh Bình Dịch

90,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Bộ Phái Phật Giáo Và A Tỳ Đạt Ma

Tác giả: Trương Mạn Đào

Dịch giả: TT.Thích Hạnh Bình

Nhà xuất bản: Phương Đông

Bìa mềm