Chú Lăng Nghiêm – Kệ Và Giảng Giải ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuyên Hóa

220,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải
Tác giả : HT. Tuyên Hóa
Ngôn ngữ : Việt
Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
Năm xuất bản : 2012
Bìa mềm – Bộ 3 tập