Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch

400,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Luật Ma Ha Tăng Kỳ
Dịch giả : HT.Phước Sơn
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Số trang : 950
Bìa mềm

 

cần 53 bộ