Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm

20,500 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ

Tác giả: HT.Thanh Kiểm

Nhà xuất bản: Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Bìa mềm