Thiền Luận (Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ

320,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Thiền Luận – Trọn Bộ 3 Tập

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki

Dịch giả: TT Thích Tuệ Sỹ

Bìa mềm