Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 05/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 25 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, nhasachthanhduy.com, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/01/2018 – 31/05/2018

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục – HT Duy Lực 1
2 Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
3 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 1
4 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 2
4 Góp Nhặt Lời Phật Tổ Và Thánh Hiền – HT Duy Lực Dịch 1
5 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 1
6 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 2
7 Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh 2
8 Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không 1
9 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
10 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – HT Giới Nghiêm Dịch 1
11 Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
12 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 1
13 Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
14 Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch 1
15 Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
16 Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
17 Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn – HT Tuyên Hóa 1
18 Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch 1
19 Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch 1
20 Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa 1
21 Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch 1
22 Những Thai Nhi Vô Tội – HT Tuyên Hóa 1
23 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 1
24 Phật Pháp Và Khoa Học – HT Duy Lực Dịch 1
25 Phật Pháp Với Thiền Tông – HT Duy Lực 1
26 Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch 1
27 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ 1
28 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 1
29 Tân Duy Thức Luận – Đs Thái 1
30 Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – Thiền Viện Viên Chiếu Dịch 1
31 Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
32 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 1

2) Tùy Duyên Ấn Tống Kinh/Sách cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/01/2018 – 31/05/2018

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa 10
2 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 1
3 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 10
4 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
4 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 10
5 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 10
6 Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không 1
7 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 2
8 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 10
9 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 10
10 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 10
11 Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch 5
12 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 1
13 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 10
14 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 5
15 Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
16 Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch 1
17 Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế 1
18 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 5
19 Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm 5
20 Sớ Điệp Công Văn – TT Thích Nguyên Tâm 1
21 Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ 1
22 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 5
23 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 1
24 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 1

 

3) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX

Số lượng : 120 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Ngày cúng: 17/05/2018

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch 48
2 Kinh Tương Ưng – HT Minh Châu Dịch 67
3 Kinh Tăng Nhất A Hàm – HT Tuệ Sĩ Dịch 1

4) Cúng dường Kinh cho Chùa An Thành (Chùa làng Đại Duy )

Địa Điểm: Thôn Đại Duy – Xã Đoàn Đào – H Phù Cừ – Tỉnh Hưng Yên

Người thỉnh: TK Thích Thiện Giới

Ngày cúng:

Lần 1: 19/04/2018

Lần 2: 17/05/2018

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 200
2 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 100
3 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 200
4 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 100
5 Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 50
6 Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 50

5) Cúng dường Kinh cho Tịnh Thất Thanh Quang

Địa Điểm: 35 Lang Liêu – P Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Sư Bà Như Chơn

Ngày cúng: 29/04/2018

Chi tiết:  

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 20

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 18 tháng 05 năm 2018

TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên

(đã )