Di Giáo Tam Kinh – HT Thiện Huệ Dịch

39,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Di Giáo Tam Kinh

Dịch giả : HT.Thiện Huệ

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2006

Số trang : 282

Bìa mềm