Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa ( Bộ 9 Tập ) – HT Tịnh Không

580,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Liên Trì Đại Sư chùa Vân Thê soạn sớ sao

PhápCổ Đức diễn nghĩa

Chủ giảng: HT.Tịnh Không

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Minh Tiến – Huệ Trang – Đức Phong