Nghiên Cứu Về Các Luận Sư Và Các Tác Phẩm Của Phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ – ĐS Ấn Thuận – TT Thích Hạnh Bình Dịch

250,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Nghiên Cứu Về Các Luận Sư Và Các Tác Phẩm Của Phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Bộ 2 Tập)

Tác giả: HT Ấn Thuận

Dịch giả: TT.Thích Hạnh Bình

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản :2019

Số trang:1155

Bìa mềm