Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – TT.Thích Minh Quang Dịch

12,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư
Tác giả : Pháp sư Đạo Chứng
Dịch giả : TT.Thích Minh Quang
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 197
Nhà xuất bản : Hồng Đức
Năm xuất bản : 2012
Bìa mềm