Pháp Uyển Châu Lâm ( Bộ 7 Tập ) – PS Đạo Thế

1,500,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Pháp Uyển Châu Lâm

Tác Giả : PS.Đạo Thế

Dịch giả: Ban Dịch Thuật Hán Tạng Pháp Âm

Bìa cứng – Bộ 7 tập