Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm

39,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Thiền Lâm Bảo Huấn

Dịch giả: HT Thanh Kiểm

Nhà xuất bản: Phương Đông

Bìa mềm

 

cần 41 bộ