Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01/2017

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 20 – BC/2017
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01 năm 2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường Chùa Từ Thiện ( Lần 4 ) – Nha Trang

Nơi thỉnh: Chùa Từ Thiện – Thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì: Đại Đức Thích Như Khánh

Ngày thỉnh: 20/05/2015

Ngày Cúng Kinh-Sách: 09/01/2017

Chi tiết:

 

STT Tên Kinh – Sách SL
01 Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch 20
02 Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch 50
03 Kinh Kim Quang Minh – NS Như Ấn Dịch 50

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

 

2) Báo Cáo Phật Sự : Cúng Dường Tịnh Tài cho chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang đúc Đại Hồng Chung:

Tổng số Tịnh Tài cúng dường : 55,000,000 đ ( Năm mươi lăm triệu đồng ).

Trong năm 2017, Ban Quản Trị vẫn tiếp tục Ủy Quyền cho Tổ Ấn Tống nhận sự cúng dường của quý Phật Tử và chuyển về cho trụ trì chùa trả số tiền còn nợ cho công ty đúc chuông : 200.000.000 đ ( Hai trăm triệu đồng ).

Phật sự này sẽ kết thúc khi chùa nhận đủ số Tịnh Tài của quý Phật Tử khắp nơi gửi về cúng dường.

 

3) Báo Cáo Thống Kê Số Lượng Kinh Sách Được Ấn Tống Trong Năm 2016.

 

STT Tên Kinh – Sách Tổng năm
01 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – TT Thích Tuệ Sỹ 20
02 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục – Như Hòa 100
03 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 20
04 An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ 50
05 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 10
06 Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch 2
07 Công Đức Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 100
08 Cẩm Nang Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 100
09 Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch 85
10 Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng – HT Nhất Hạnh 20
11 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch 25
12 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 236
13 Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không 1
14 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 2
15 Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch 20
16 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 20
17 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 105
18 Kinh Di Đà Hợp Giải – Như Hòa Dịch 20
19 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 10
20 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 13
21 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
22 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 101
23 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 107
24 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 25
25 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 60
26 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 142
27 Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phổ Môn Lược Giảng – HT Tuyên Hóa 30
28 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch 147
29 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa 11
30 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 6
31 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 304
32 Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ 20
33 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 1
34 Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch 2
35 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 2
36 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 158
37 Nhận Thức Phật Giáo – HT Tịnh Không 6
38 Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế 9
39 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 20
40 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 62
41 Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh – HT Tuyên Hóa 147
42 Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không 20
43 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ 21
44 Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 101
45 Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư 10
46 Tiểu Tạng KinhKinh Tạp A Hàm – TT Thích Tuệ Sỹ – TT Thích Đức Thắng Dịch 5
47 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 10
48 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 3
Tổng cộng: 2490

 

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu – 2017 , xin chúc quý Phật Tử cùng gia đình thân tâm thường an lạc.

TP.HCM , ngày 09 tháng  01 năm 2017

        TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )