Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 14 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2015

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường 1 tủ chứa Kinh-Sách cho chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang ( Tủ thứ 4 ).

Tủ Kinh Cao 1,76cm x Dài 1,08cm x Rộng 0,48cm. Nhôm giả gỗ,kính 8 ly,4 tầng, 1 hộc 2 cánh

Ngày cúng: 10 /01/2016.

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

– Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015.

Chi tiết:

 

STT Kinh/Sách SL yêu cầu
1 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 10
2 Cẩm Nang Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 100
3 Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch 30
4 Công Đức Phóng Sanh – Ps Viên Nhân – Nguyễn Minh Tiến Dịch 100
5 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh Dịch 20
6 Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh Dịch 20
7 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 15
8 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ 20

 

2) Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng Ni đang theo học các lớp Phật Học

Địa chỉ: Thiền Viện Vạn Hạnh

750 Nguyễn Kiệm – P.4 – Q.Phú Nhuận – TP HCM

Người thỉnh: Thầy Thích Quang Đạo

Ngày thỉnh: 08/08/2015

Ngày cúng: 18/12/2015

Chi tiết:

 

STT Kinh/Sách SL yêu cầu
1 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ( Bộ 3 Tập ) – Lý Việt Dũng Dịch 1
2 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuyên Hóa 1
3 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải ( Bộ 25 Tập ) – HT Tuyên Hóa 1
4 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải ( Bộ 10 Tập ) – HT Tuyên Hóa 1
5 Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa 1
6 Nghĩa Không Của Trung Luận – ĐS Ấn Thuận 1
7 Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng – HT Nhất Chân Dịch 1

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới

 

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

—o0o—

 

3) Báo Cáo Thống Kê Số Lượng Kinh Sách Được Ấn Tống Trong Năm 2015

 

STT Tên sách Tổng cả năm
1 38 Pháp Hạnh Phúc – PS Ma Ha Thong Kham 3
2 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – TT Thích Tuệ Sỹ 10
3 Đức Phật Đã Dạy Những Gì – NS Trí Hải Dịch 10
4 Đức Phật Lịch Sử – Gs Trần Phương Lan Dịch 2
5 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 100
6 Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 190
7 Đại Cương Câu Xá Luận – HT Thiện Siêu Dịch 3
8 Đại Từ Điển Chữ Nôm – Vũ Văn Kính 5
9 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 1
10 Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh – HT Tịnh Không 20
11 An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ 50
12 Ánh Đạo Vàng – Võ Đình Cường 6
13 Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận – Viên Trí 2
14 Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch 5
15 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 30
16 Công Đức Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 150
17 Cẩm Nang Phóng SanhNguyễn Minh Tiến Dịch 150
18 Cẩm Nang Tu Đạo – HT Quảng Khâm 120
19 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch 11
20 Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch 30
21 Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 42
22 Chuyển Họa Thành Phúc – Nguyễn Minh Tiến Dịch 50
23 Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung – HT Tịnh Không 20
24 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 1100
25 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 4
26 Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh 20
27 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 2
28 Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch 150
29 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 30
30 Kinh Bi HoaNguyễn Minh Tiến Dịch 20
31 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 300
32 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
33 Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch 20
34 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 2
35 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 2
36 Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 20
37 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 80
38 Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch 200
39 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 645
40 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 300
41 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 35
42 Kinh Pháp Cú Giảng Giải – HT Thanh Từ 2
43 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 20
44 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 220
45 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 1
46 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 750
47 Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn 46
48 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 680
49 Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc – TT Thích Hạnh Bình 2
50 Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa 1
51 Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng – Ps Đạo Chứng 50
52 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 1
53 Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch 20
54 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 2
55 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 15
56 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 45
57 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 177
58 Phật Học Quần Nghi – HT Thánh Nghiêm 3
59 Phật Pháp Bách Vấn – Huyền Ngu – Quảng Tánh 10
60 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 1
61 PhậtThánh Chúng – Cao Hữu Đính 12
62 Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ Dịch 15
63 Sớ Điệp Công Văn – TT Thích Nguyên Tâm 4
64 Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải 24
65 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ 20
66 Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – Thiền Viện Viên Chiếu Dịch 23
67 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 20
68 Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu 45
69 Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 240
70 Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ – Hạnh Viên Dịch 1
71 Thập Đại Đệ Tử Truyện – HT Tinh Vân 13
72 Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ 3
73 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – TT Thích Tuệ Sỹ 2
74 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 49
75 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 6
76 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 30
77 Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng – HT Nhất Chân Dịch 1
78 Vận Hành Của Nghiệp – TK Pháp Thông Dịch 7
79 Vạn Thiền Đồng Quy Tập – TT Thích Minh Thành Dịch 20
80 Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang 81
81 Tổng Cộng 6603

 

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016 , chúc quý Phật Tử cùng gia đình thân tâm thường an lạc.

TP.HCM , ngày 11 tháng 01 năm 2016

T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )