108 Lời Dạy Của Đức Đạt Lai Lạt Ma – Hoang Phong Dịch

135,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: 108 Lời Dạy Của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma

Dịch giả: Hoang Phong

Nhà xuất bản: Phương Đông

Bìa mềm