Giảng Giải Kinh Bát Nhã – ĐS Ấn Thuận – TT Thích Hạnh Bình Dịch

67,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Giảng giải Kinh Bát Nhã

Tác giả: HT Ấn Thuận

Dịch giả: TT.Thích Hạnh Bình

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

Năm xuất bản :2010

Bìa mềm