Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải – HT Thanh Từ

60,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải
Tác giả : HT.Thanh Từ
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 169
Năm xuất bản : 1997
Bìa mềm