Nhận Thức Phật Giáo – HT Tịnh Không

45,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Nhận Thức Phật Giáo

Tác giả : HT. Tịnh Không

Dịch giả : Vọng Tây Cư Sĩ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 261

Nhà xuất bản : NXB Phương Đông

Năm xuất bản : 2012

Bìa mềm