Thủ Lăng Nghiêm – Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma – HT Tuyên Hóa

95,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Kinh Thủ Lăng Nghiêm – 50 Hiện Tượng Ấm Ma
Tác giả : HT. Tuyên Hóa
Dịch giả : TT.Thích Nhuận Châu
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 463
Nhà xuất bản : Phương Đông
Năm xuất bản : 1999
Bìa mềm