Chết Có Thật Đáng Sợ Không – TT Thích Tâm Quang Dịch

20,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Chết Có Thật Đáng Sợ Không
Tác giả: HT.K.S Dhammananda
Dịch giả : TT.Thích Tâm Quang
Ngôn ngữ : Việt
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Bìa mềm