Duy Thức Học Yếu Luận – HT Từ Thông Dịch

24,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Dịch giả: HT Từ Thông

Nhà xuất bản : TPHCM

Huỳnh Mai Tịnh Thất – Sài Gòn 1992 – Phật Lịch 2536

Bìa mềm