Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

65,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Kim Cang Giảng Giải

Tác giả : HT.Tuyên Hóa

Nhà xuất bản : Nhà xuất bản tôn giáo

Số trang : 320

Bìa mềm