Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch

16,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Dịch giả : HT.Hưng Từ

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 142

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1997

Bìa mềm