Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải ( Bộ 10 Tập ) – HT Tuyên Hóa

422,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
Tác giả : HT.Tuyên Hóa
Dịch giả : TT.Thích Nhuận Châu
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Năm xuất bản : 2006
Bìa mềm – Bộ 10 tập