Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch

7,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận

Dịch giả: HT. Duy Lực

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 88

Bìa mềm