Phật Học Quần Nghi – HT Thánh Nghiêm

25,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Phật Học Quần Nghi

Tác giả: HT. Thánh Nghiêm

Dịch giả: TT.Thích Minh Quang

Số trang: 381

Nhà xuất bản:  Tôn Giáo

Phật lịch: 2544 – Dương lịch: 2000

Bìa mềm