Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải

38,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Sự Tích Giới Luật

Tác giả : Thích Nữ Trí Hải

Số trang : 201

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2003

Bìa mềm