Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 27 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni – Các thành viên website Pháp Thí Hội. – Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa. Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn. Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau : 1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế. Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX – X (mới nhập học tháng 8/2018) Số lượng : 180 Ni sinh Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế. Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện Ngày Thỉnh: 07/05/2018 Ngày Cúng:  15/10/2018 (Lần 4) Và 29/10/2018 (Lần 5) Chi tiết:  
STT Tên Kinh/Sách SL
1 Bộ Tạng Luật ( 9 Tập ) – Tỳ Khưu Indacanda Dịch 3
2 Đại Cương Câu Xá Luận – HT Thiện Siêu Dịch 2
3 Đại Tạng Kinh (Máy Đọc Sách) 12
4 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 94
5 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 2
6 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 2
7 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 2
8 Thành Duy Thức Luận – HT Tuệ Sỹ 2
9 Thanh Tịnh Đạo – NS Trí Hải Dịch 2
10 Thiền Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 2
Ghi chú: Ban Quản Trị đã cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh ( Máy Đọc Sách ) cho Ban Giáo Thọ của trường gồm 10 vị, mỗi vị 1 máy. Đối với các đợt cúng dường trong tương lai tùy nhân duyên Ban Quản Trị sẽ cúng cho chư Tăng Ni sinh mỗi vị một Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chứa trong máy đọc sách.   2) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo. Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện ) Ngày cúng: 01/08/2018 – 30/10/2018 Chi tiết:  
STT Tên Kinh/Sách SL
1 Chú Giải Dị Bộ Tông Luân Luận – TT Thích Hạnh Bình Dịch 1
2 Con Gái Đức PhậtMinh Đức Triều Tâm Ảnh 1
3 Giáo Khoa Phật Học Trung Đẳng 1
4 Hư Từ Cổ – Tân Hán Văn 1
5 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 1
6 Luật Tứ Phần ( Bộ 6 Tập ) – HT Đổng Minh 1
7 Nghiên Cứu Về Năm Việc Của Đại Thiên 1
8 Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận 1
9 Ngữ Pháp Hán Văn 1
10 Toàn Thư Tự Học Chữ Hán 1
11 Tự Học Hán Văn – Nguyễn Khuê 5
12 Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao – HT Minh Thông 1
13 Văn Pháp Chữ Hán 1
13 Văn Tác Bạch – Ngọc Linh 3
  3) Cúng dường Bộ Truyện Tranh Phật Giáo cho Tủ Sách GĐPT – Chùa Kim Long – Hải Phòng Địa Chỉ: Thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Khánh Hải Ngày cúng: 02/09/2018 (Lần 1) Và 29/10/2018 (Lần 2) Chi tiết  
STT Tên Kinh/Sách SL
1 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông 1
2 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà 1
3 Ăn ChaySát Sinh – Quả Báo 1
4 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục – Như Hòa 1
5 Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải 1
6 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 1
7 Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch 1
8 Báo Ân Cha Mẹ 1
9 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 1
10 Bảy Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa (TT trắng đen) 1
11 Bộ Đệ Tử Quy – Bộ 3 Quyển 1
12 Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia – HT Thiện Hoa 1
13 Bước Đầu Học Phật – HT Thanh Từ 1
14 Chúng Sanh Trong Đường Ngạ Qu 1
15 Công Ơn Cha Mẹ Khó Đáp Đền 1
16 Cứu Vật Phóng Sanh (Lớn) 1
17 Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Quân 1
18 Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
19 Đức Phật Thích Ca (Lược Sử) 1
20 Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 1
21 Đức Từ Thị Quán Thế Âm Tích Truyện Đức Từ Bi 1
22 Đường Về Cực Lạc – HT Trí Tịnh 1
23 Gương Lành Chư ThánhĐệ Tử Phật 1
24 Gương Lành Giữ Giới 1
25 Hạnh Phúc Trong 1 Ý Niệm 1
26 Hãy Trân Trọng Sinh Mạng. Xin Đừng Giết Hại Động Vật 1
27 Hiếu Hạnh Xuất Thế 1
28 Hoa Nhẫn Nhục 1
29 Hòa Thượng Hải Hiền 1
30 Học Theo Lời Dạy Của Thánh Hiền Để Thay Đổi Vận Mệnh Cuộc Đời 1
31 Hương Sen Vạn Đức – HT Trí Tịnh 1
32 Khai Thị – HT Tuyên Hóa 1
33 Khuyên Người Niệm Phật – Cs Diệu Âm 1
34 Kinh Địa Tạng Thập Vương Biến Tướng 1
35 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 1
36 Lá Thư Tịnh ĐộẤn Quang Đại Sư 1
37 Làm Chủ Vận Mệnh – Liễu Phàm Tứ Huấn 1
38 Làm Thế Nào Dạy Con Nên Người 1
39 Lành Dữ Nghiệp Báo 1
40 Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng – Ps Đạo Chứng 1
41 Lễ Phật Và Y Học 1
42 Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch 1
43 Liên Trì Cảnh Sách 1
44 Liễu Phàm Tứ Huấn 1
45 Long Thơ Tịnh Độ – HT Hành Trụ Dịch 1
46 Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
47 Luân Hồi Báo Oán 1
48 Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi 1
49 Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ 1
50 Người Giàu Và Ba Ba 1
51 Nhân Quả 1
52 Nhập Bồ Tát Hạnh 1
53 Nhị Thập Tứ Để (Những Tấm Gương Hiếu Nghĩa) 1
54 Những Bài Học Bằng Vàng 1
55 Những Chuyện Niệm Phật Mắt Thấy Tai Nghe 1
56 Những Chuyện Thiện Ác 1
57 Những Tấm Gương Hiếu Thảo (Trọn Bộ 2 Tập) 1
58 Những Thai Nhi Vô Tội – HT Tuyên Hóa 1
59 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – TT Thích Tâm Quang Dịch 1
60 Niệm Phật Thập Yếu – HT Thiền Tâm 1
61 Nước Mắt Của Mẹ 1
62 Ông Trưởng Giả Kén Rể 1
63 Phật Giáo Là Gì 1
64 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 1
65 Phật Học Thiếu Nhi 1
66 Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm 1
67 Phép Tắc Người Con 1
68 Quê Hương Cực Lạc 1
69 Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch 1
70 Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa
71 Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Vị Bồ Tát 1
72 Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát 1
73 Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục 1
74 Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa 1
75 Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
76 Tập Sách Hộ Sanh 1
77 Tây Phương Cực Lạc 1
78 Tây Phương Xác Chỉ 1
79 Thánh Đức Và Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng 1
80 Thế Giới Động Vật 1
81 Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm Dịch 1
82 Thiện Tài Cầu Đạo 1
83 Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư 1
84 Thư Cho Người Em Tịnh Độ 1
85 Thương Yêu Sự Sống 1
86 Tích Truyện Pháp 1
87 Tôn Trọng Và Yêu Tiếc Chữ 1
88 Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
89 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 1
90 Truyện Loài Vật 1
91 Truyện Tranh Nhân Quả 1
92 Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả 1
93 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn 100
94 Vãng Sanh Quan Yếu 1
95 Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật 1
96 Kinh Vạn Phật – HT Thiền Tâm 5
  Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa. Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 30 tháng 10 năm 2018

TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )