Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuyên Hóa

350,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải
Tác giả : HT.Tuyên Hóa
Dịch giả : TT.Thích Minh Định
Nhà xuất bản : Chùa Kim Quang
Bìa mềm – Bộ 10 tập