Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch

8,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Kinh Nhân Quả Ba Đời

Dịch giả : HT.Thiền Tâm

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Bìa mềm